Tarihi “kral yolunda” hummalı çalışma
Haziran 24, 2022
Canlı hayvan Pazarı Açıldı  
Haziran 30, 2022

Yaşayan Kültür Mirasına Destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında, kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık/zanaatkarlık becerisi gerektiren, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını teminen usta çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen; özgün, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla, “Yaşayan Külttür Mirası İşletmeler Destek Programı” oluşturulmuştur.

Söz konusu destek programı için ön başvurular 24.06.2022-22.07.2022 tarihleri arasında vatandas.ktb.gov.tr internet adresinden elektronik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce alınacak ve ön başvurusu uygun bulunanlar 15.08.2022-02.09.2022 tarihlerinde KOSGEB-KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) başvurularını yaparak destekten faydalanabileceklerdir.


“Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Ön Başvuruları”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık/zanaatk6rlık becerisi gerektiren, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşakIara aktarılmasını teminen usta çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen; özgün, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla, “Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı” oluşturulmuştur.
Bu kapsamda KOSGEB tarafından Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı çerçevesinde geleneksel meslekler ve geleneksel el sanatları alanında imalat yapan küçük ve orta ölçekli işletmelere verilecek desteklere; geleneksel el sanatları alanına dahil dallardan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda kayıtlı “sanatçı tanıtma kartı sahibi” somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının ve aynı dallarda faaliyet yürüten Yaşayan İnsan Hazinelerinin sahibi olduğu imalata yönelik işletmelerin yanı sıra Ticaret Bakanlığının “Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kolları Listesi”nde yer alıp imalata yönelik faaliyet gösteren işletmeler ön başvuru yapabilecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında söz konusu destek programı için ön başvurular Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce alınacaktır.


Başvuru Tarihi:

Ön başvurular 24.06.2022 / 22.07.2022 tarihleri arasında vatandaş.ktb gov.tr internet adresinden elektronik olarak yapılacaktır.

Ön Başvuru Sartları:
* İşIetmenin, başvuruda buIunacak kişiye ait şahıs işletmesi olması.
* Geleneksel el sanatları alanına dahil dallardan KüItür ve Turizm Bakanlığı’nda kayıtlı “sanatçı tanıtma kartı sahibi” somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının ve aynı dallarda faaliyet yürüten Yaşayan İnsan Hazinelerinin sahibi olduğu imalata yönelik işletmelerin yanı sıra Ticaret Bakanlığının “Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek kolları Listesi”nde yer alıp imalata yönelik faaliyet gösteren işletmeler ön başvuru yapabilecektir.


Başvuru Formu ve Ek Belgelerinde Dikkat Edilecek Hususlar
1. Başvuru formunda istenen bilgiler; başvuru sahibi Ve yürüttüğü faaliyet hakkında yeterli değerlendirmen in yapılabilmesi adına gerektiği şekilde doldurulmalıdır.
2. Başvuru ekinde yer alacak video kayıt; başvuru sahibinin sanatını icra ederken net olarak görüldüğü, atölyenin her bölümünü ve ürün örneklerini gösteren en az 10 (on) en fazla 15 (on beş) dakikalık MP4 (MPEG-4) formatında olmalıdır.
3. Başvuru ekinde yer alacak fotoğraflar; en fazla 10 (on) adet olmalı ve yalnızca eserlerin tamamlanmış halini gösteren birbirinden farklı fotoğraflardan oluşmalıdır.
“Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Ön Başvuru Açıklama Metni” ve “Başvuru İlanı” ekte sunulmuştur.